Speaker & Media

Speaker internacional dinàmic i creatiu, amb una visió única sobre la transformació educativa basada tant en la reflexió i experiència com en la la pràctica del canvi i la innovació disruptiva i sistèmica. Ofereixo una nova mirada a l’educació centrada en la persona i en el seu procés vital de conduir la pròpia vida.

He participat en conferències, jornades i seminaris nacionals i internacionals i he col·laborat amb diferents mitjans.

Comparteixo algunes d eles entrevistes en què he tingut el plaer de participar:

Em pots seguir a: